***** นึกถึงโมเดล นึกถึงพญานาค *****

PayanakModel.Com
       
    


เข้าสู่รายการสั่งซื้อ
 
00-ระดับทักษะฝีมือ Skill Level
000 มาใหม่ New Items
01-โมเดลสำเร็จรูป Finished Model
02-สี,กาวและเคมีภัณฑ์ Paints,Chemicals & Cements
03-อุปกรณ์ Tools
04-ปากกาพ่นสีหรือแอร์บรัชและปั๊มลม Airbrush&Air Compressor
05-VCD/DVD/หนังสือ
06-โมเดลราคาประหยัด Save Price Model
     >>เครื่องบิน Plane
     >>โมเดลกันดั้มจีน
         BB กันดั้ม
         โมจีน 1/100
         โมจีน 1/144
     >>รถถัง Tank
     >>เรือ Ship
     >>เฮลิคอปเตอร์ Helicopter
07-โมเดลตัวไทย Thailand
08-โมเดลเครื่องบินรบ Warplane
09-โมเดลเครื่องบินโดยสาร Air Liner
10-โมเดลเฮลิคอปเตอร์ Helicopter
11-โมเดลรถถัง Tank
12-รถเกราะ,ยานยนต์ทหาร Military Vehicle
13-โมเดลปืนใหญ่ & ฐานยิงจรวด Artillery& Rocket Luncher
14-โมเดลทหารหรือนักรบโบราณหรือฟิกเกอร์ (Figure)
15-ฉากสงคราม(ไดโอรามา)และอุปกรณ์ประกอบฉาก Diorama
16-โมเดลเรือรบ War Ship
17- โมเดลเรือใบ , เรือโบราณ Sailing Vessels
18-โมเดลเรือโดยสาร , เรือพาณิชย์ Cargo & Passenger Ship
19-โมเดลรถยนต์และรถไฟ Car & Train
20-โมเดลมอเตอร์ไซด์ Motorcycle
21-โมเดลเพื่อการศึกษา Model for Study
22-โมเดลยานอวกาศ Space ship
23- โมเดลไข่ Egg Model
24-มาครอส Macross
25-หุ่นยนต์ Robot
26-แนะนำสี
27-รูปลอกน้ำ Decal
28-วิทยุบังคับ RC
32-สินค้าฝากขาย
 

ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน


 

 

หน้าแรก : 06-โมเดลราคาประหยัด Save Price Model : >>โมเดลกันดั้มจีน : โมจีน 1/144 :
โมจีน 1/144

GNX-704TIAC Mr.BUSHIDO's AHEAD ขนาด 1/144 ของ TTHenglong
GNX-704TIAC Mr.BUSHIDO's AHEAD ขนาด 1/144 ของ TTHenglong
ใส่รถเข็น
ราคา: 200.00 บาท
ค่าหีบห่อและนำส่งพัสดุ 50 บาท หรือ EMS 100 บาท

ระดับทักษะฝีมือที่จำเป็น ตั้งแต่ 0 ขึ้นไป (No skill Up )

Gundum ขนาด 1/144
Gundum ขนาด 1/144
ใส่รถเข็น
ราคา: 350.00 บาท
ค่าหีบห่อและนำส่งพัสดุ 50 บาท หรือ EMS 100 บาท

ระดับทักษะฝีมือที่จำเป็น ตั้งแต่ 0 ขึ้นไป (No skill Up )

Model GD HG ขนาด 1/144 Seed 32 ของ GHD
Model GD HG ขนาด 1/144 Seed 32 ของ GHD
ใส่รถเข็น
ราคา: 200.00 บาท
ค่าหีบห่อและนำส่งพัสดุ 50 บาท หรือ EMS 100 บาท

ระดับทักษะฝีมือที่จำเป็น ตั้งแต่ 0 ขึ้นไป (No skill Up )

Model GD HG ขนาด 1/144 Seed 43 ของ GHD
Model GD HG ขนาด 1/144 Seed 43 ของ GHD
ใส่รถเข็น
ราคา: 200.00 บาท
ค่าหีบห่อและนำส่งพัสดุ 50 บาท หรือ EMS 100 บาท

ระดับทักษะฝีมือที่จำเป็น ตั้งแต่ 0 ขึ้นไป (No skill Up )

MURASAME MVF-M11C ขนาด 1/144 ของ T THenglong
MURASAME MVF-M11C ขนาด 1/144 ของ T THenglong
ใส่รถเข็น
ราคา: 200.00 บาท
ค่าหีบห่อและนำส่งพัสดุ 50 บาท หรือ EMS 100 บาท

ระดับทักษะฝีมือที่จำเป็น ตั้งแต่ 0 ขึ้นไป (No skill Up )

Strike Freedom ZGMF-X20A HG ขนาด 1/144 ของ TT Hongli
Strike Freedom ZGMF-X20A HG ขนาด 1/144 ของ TT Hongli
ใส่รถเข็น
ราคา: 200.00 บาท
ค่าหีบห่อและนำส่งพัสดุ 50 บาท หรือ EMS 100 บาท

ระดับทักษะฝีมือที่จำเป็น ตั้งแต่ 0 ขึ้นไป (No skill Up )

กันดั้มสามก๊ก  จิวยี่ หรือ โจ๊วอวี่ Zhou Yu Armoured ขนาด 1/144 ของ หลงออง มังกรขาว Loongon
กันดั้มสามก๊ก จิวยี่ หรือ โจ๊วอวี่ Zhou Yu Armoured ขนาด 1/144 ของ หลงออง มังกรขาว Loongon
ใส่รถเข็น
ราคา: 200.00 บาท
ค่าหีบห่อและนำส่งพัสดุ 50 บาท หรือ EMS 100 บาท

ระดับทักษะฝีมือที่จำเป็น ตั้งแต่ 0 ขึ้นไป (No skill Up )

กันดั้มสามก๊ก  แฮหัวตุ้น หรือเซี่ย โฮ่ว ตั๋น  Xia Hou Dun Armoured ขนาด 1/144 ของ หลงออง มังกรขาว Loongon
กันดั้มสามก๊ก แฮหัวตุ้น หรือเซี่ย โฮ่ว ตั๋น Xia Hou Dun Armoured ขนาด 1/144 ของ หลงออง มังกรขาว Loongon
ใส่รถเข็น
ราคา: 200.00 บาท
ค่าหีบห่อและนำส่งพัสดุ 50 บาท หรือ EMS 100 บาท

ระดับทักษะฝีมือที่จำเป็น ตั้งแต่ 0 ขึ้นไป (No skill Up )


Copyright © PayanakModel.Com. All rights reserved 9-12-59.