***** นึกถึงโมเดล นึกถึงพญานาค *****

PayanakModel.Com
       
    


เข้าสู่รายการสั่งซื้อ
 
00-ระดับทักษะฝีมือ Skill Level
000 มาใหม่ New Items
01-โมเดลสำเร็จรูป Finished Model
02-สี,กาวและเคมีภัณฑ์ Paints,Chemicals & Cements
03-อุปกรณ์ Tools
04-ปากกาพ่นสีหรือแอร์บรัชและปั๊มลม Airbrush&Air Compressor
05-VCD/DVD/หนังสือ
06-โมเดลราคาประหยัด Save Price Model
07-โมเดลตัวไทย Thailand
08-โมเดลเครื่องบินรบ Warplane
     >>สมัยปัจจุบัน After WW2
     >>สมัยสงครามโลก WW1&2
         +1/144
         +1/32
         +1/48
             ชาติอื่น Other
             โซเวียตหรือรัสเซีย Soviet
             ญี่ปุ่น Japan
             ฝรั่งเศส France
             เยอรมัน Germany
             อเมริกัน USA
             อังกฤษ Great Britain
         +1/72
         1/24
09-โมเดลเครื่องบินโดยสาร Air Liner
10-โมเดลเฮลิคอปเตอร์ Helicopter
11-โมเดลรถถัง Tank
12-รถเกราะ,ยานยนต์ทหาร Military Vehicle
13-โมเดลปืนใหญ่ & ฐานยิงจรวด Artillery& Rocket Luncher
14-โมเดลทหารหรือนักรบโบราณหรือฟิกเกอร์ (Figure)
15-ฉากสงคราม(ไดโอรามา)และอุปกรณ์ประกอบฉาก Diorama
16-โมเดลเรือรบ War Ship
17- โมเดลเรือใบ , เรือโบราณ Sailing Vessels
18-โมเดลเรือโดยสาร , เรือพาณิชย์ Cargo & Passenger Ship
19-โมเดลรถยนต์และรถไฟ Car & Train
20-โมเดลมอเตอร์ไซด์ Motorcycle
21-โมเดลเพื่อการศึกษา Model for Study
22-โมเดลยานอวกาศ Space ship
23- โมเดลไข่ Egg Model
24-มาครอส Macross
25-หุ่นยนต์ Robot
26-แนะนำสี
27-รูปลอกน้ำ Decal
28-วิทยุบังคับ RC
32-สินค้าฝากขาย
 

ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน


 

 

หน้าแรก : 08-โมเดลเครื่องบินรบ Warplane : >>สมัยสงครามโลก WW1&2 : +1/48 : ญี่ปุ่น Japan :

[1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-46]  [ต่อไป] [แสดงรายการทั้งหมด]

A6M1 12-Shi Experimental Zero Fighter ขนาด 1/48 ของ Hasegawa
A6M1 12-Shi Experimental Zero Fighter ขนาด 1/48 ของ Hasegawa
ใส่รถเข็น
ราคา: 1300.00 บาท
ค่าหีบห่อและนำส่งพัสดุ 50 บาท หรือems 100 บาท

เครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน ของ Mitsubishi

A6M2 Zero Type 21 ของกองบินที่ 261 (กลุ่มเสือ Tiper Corps) ฐานบิน Kagoshima กุมภาพันธ์ 1944 ขนาด 1/48
A6M2 Zero Type 21 ของกองบินที่ 261 (กลุ่มเสือ Tiper Corps) ฐานบิน Kagoshima กุมภาพันธ์ 1944 ขนาด 1/48
ใส่รถเข็น
ราคา: 430.00 บาท
ค่าหีบห่อและนำส่งพัสดุ 50 บาท หรือ EMS 100 บาท

โมเดลพลาสติกคุณภาพดีพร้อมรูปลอกดังภาพ

A6M2 Zero Type 21 ของยอดผู้ฝูง นาวาตรี Shigeru Itaya ประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน Akagi เข้าโจมตี Pearl Harbour หมู่เกาะฮาวาย วันที่ 8 ธันวาคม 1941 ขนาด 1/48
A6M2 Zero Type 21 ของยอดผู้ฝูง นาวาตรี Shigeru Itaya ประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน Akagi เข้าโจมตี Pearl Harbour หมู่เกาะฮาวาย วันที่ 8 ธันวาคม 1941 ขนาด 1/48
ใส่รถเข็น
ราคา: 430.00 บาท
ค่าหีบห่อและนำส่งพัสดุ 50 บาท หรือ EMS 100 บาท P>โมเดลพลาสติกคุณภาพดีพร้อมรูปลอกดังภาพ

A6M2 Zero Type 21 ของยอดเสืออากาศญี่ปุ่น พันจ่า Tetsuzo iwamoto แห่งฝูงบินที่ 253 ฐานบิน Tobera ,Rabaul เดือนมกราคม 1944 เจ้าของแต้มสังหาร 202 ลำตลอดสงคราม ขนาด 1/48
A6M2 Zero Type 21 ของยอดเสืออากาศญี่ปุ่น พันจ่า Tetsuzo iwamoto แห่งฝูงบินที่ 253 ฐานบิน Tobera ,Rabaul เดือนมกราคม 1944 เจ้าของแต้มสังหาร 202 ลำตลอดสงคราม ขนาด 1/48
ใส่รถเข็น
ราคา: 430.00 บาท
ค่าหีบห่อและนำส่งพัสดุ 50 บาท หรือ EMS 100 บาท

โมเดลพลาสติกคุณภาพดีพร้อมรูปลอกดังภาพ

A6M2 Zero Type 21 ของยอดเสืออากาศญีปุ่นจ่าเอก Saburo Sakai แห่งฝูงบินไทนาน ฐานบิน Denpasar เกาะ Bali เจ้าของแต้มสังหาร 64 ลำ ขนาด 1/48
A6M2 Zero Type 21 ของยอดเสืออากาศญีปุ่นจ่าเอก Saburo Sakai แห่งฝูงบินไทนาน ฐานบิน Denpasar เกาะ Bali เจ้าของแต้มสังหาร 64 ลำ ขนาด 1/48
ใส่รถเข็น
ราคา: 430.00 บาท
ค่าหีบห่อและนำส่งพัสดุ 50 บาท หรือ EMS 100 บาท

โมเดลพลาสติกคุณภาพดีพร้อมรูปลอกดังภาพ

A6M2 Zero Type 21 ของเสืออากาศญี่ปุ่น พันจ่า Yoshiro Hashiguchi กองบินที่ 3 ฐานบิน Kendari เกาะ Celebes เดือนมีนาคม 1942 เจ้าของแต้มสังหาร 11 ลำ ขนาด 1/48
A6M2 Zero Type 21 ของเสืออากาศญี่ปุ่น พันจ่า Yoshiro Hashiguchi กองบินที่ 3 ฐานบิน Kendari เกาะ Celebes เดือนมีนาคม 1942 เจ้าของแต้มสังหาร 11 ลำ ขนาด 1/48
ใส่รถเข็น
ราคา: 430.00 บาท
ค่าหีบห่อและนำส่งพัสดุ 50 บาท หรือ EMS 100 บาท

โมเดลพลาสติกคุณภาพดีพร้อมรูปลอกดังภาพ

A6M2b Zero "Tainan Flying Group"  ขนาด 1/48 ของ Hasegawa
A6M2b Zero "Tainan Flying Group" ขนาด 1/48 ของ Hasegawa
ใส่รถเข็น
ราคา: 1090.00 บาท
ค่าหีบห่อและนำส่งพัสดุ 50 บาทหรือems 100 บาท

A6M2N Rufe ขนาด 1/48 ของ Tamiya
A6M2N Rufe ขนาด 1/48 ของ Tamiya
ใส่รถเข็น
ราคา: 430.00 บาท
ค่าหีบห่อและนำส่งพัสดุ 50 บาท หรือ EMS. 100 บาท

เครื่องบินขับไล่ติดทุ่น

A6M3 Zero Fighter Type 32 (Hamp)  ขนาด 1/48 ของ Tamiya
A6M3 Zero Fighter Type 32 (Hamp) ขนาด 1/48 ของ Tamiya
ใส่รถเข็น
ราคา: 430.00 บาท
ค่าหีบห่อและนำส่งพัสดุ 50 บาท หรือ EMS. 100 บาท

เครื่องบินขับไล่ของบริษัท Mitsubishi

A6M3/3a Zero (Zeke) ขนาด 1/48  ของ Tamiyaacxyr
A6M3/3a Zero (Zeke) ขนาด 1/48 ของ Tamiyaacxyr
ใส่รถเข็น
ราคา: 1600.00 บาท
ค่าหีบห่อและนำส่งพัสดุ 50 บาท หรือ EMS. 100 บาท

[1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-46]  [ต่อไป] [แสดงรายการทั้งหมด]

Copyright © PayanakModel.Com. All rights reserved 9-12-59.