ร้านค้าออนไลน์    

คุณลักษณะ :
ข้อมูลจำเพาะ Coast Defend Ship
ระวางขับน้ำ 2,350 ตันกระบอก
ความยาวตลอดลำ 77 ม.
ความกว้างสุด 13.41 ม.
กินน้ำลึก 4.2 ม.
ความเร็วสูงสุด 15.8 นอต,ความเร็วมัธยัสถ์ 12.2 นอต
รัศมีทำการที่ 12.2 นอต,11,100 ไมล์
กำลังพล 234 คน

อาวุธ
ปืนใหญ่ 200 มม.
แท่นคู่ 2 แท่น 4 กระบอก
ปืนใหญ่ 75/51 มม. 4 กระบอก
ป.ต.อ. 40/62 มม.
แท่นคู่ 2 แท่น 4 กระบอก
พาราเวนกวาดทุ่นระเบิด 2 ชุด
เรือหลวงธนบุรี (H.T.M.S.THONBURI)

 

ร.ล.ธนบุรี เป็นเรือป้องกันฝั่งของกองทัพเรือไทย ถูกสร้างขึ้นในช่วงทีกอง

ทัพไทยอยู่ในช่วงการปรับปรุงกองทัพครั้งใหญ่ทั้งทัพบก,ทัพเรือและทัพ

อากาศโดยเฉพาะกองทัพเรือได้มีการเพิ่มจำนวนเรือรบถึง 22 ลำตามพระราช

บัญญัติบำรุงทางเรือปี 2478 โดยกำหนดให้มีเรือปืนหนักจำนวน 2 ลำประ

กอบด้วยร.ล.ธนบุรีและร.ล.ศรีอยุธยา( ชั้นเดียวกัน)ร.ล.ธนบุรีได้เข้าทำการ

รบครั้งแรกในยุทธนาวีที่เกาะช้างระหว่างกรณีพิพาทไทย-อินโดจีน(ฝรั่งเศส)

ซึ่งแม้เรือจะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการรบแต่ก็ประสบความสำเร็จ

ทางยุทธศาสตร์สามารถทำให้กองเรือฝรั่งเศสไม่สามารถระดมยิงชายฝั่งของ

ไทยได้และจำเป็นต้องล่าถอยออกไป นับเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพเรือ

ไทยตลอดมา

ภายหลังตัวเรือได้รับการกู้และนำมาใช้งานในฐานะเรือฝึกจนกระทั่งปลด

ระวางประจำการปัจจุบันสะพานเดินเรือและป้อมปืนหลักหน้าได้รับการ

อนุรักษ์ไว้ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

โมเดลแนะนำ

- เรซิ่น ร.ล.ธนบุรี ขนาด 1/700 ยี่ห้อพญานาค

เหมาะสำหรับโมเดลเลอร์ที่มีประสบการณ์ในเรื่องการขัด การใช้แอร์บรัช รวมทั้งสามารถที่จะประกอบได้ และถ้าต้องการความสวยงามเพ่ิมขึ้นควรมีความสามารถในด้านติดโฟโต้เอช, การทำสายอากาศด้วยการยืดพลาสติก