ร้านค้าออนไลน์    

คุณลักษณะ :
ข้อมูลจำเพาะ
เรือยกพลขนาดเล็ก
ระวางขับน้ำ ปกติ 173 ตัน
เต็มที่ 381 ตัน
ความยาวตลอดลำ 48.46 ม.
ความกว้างสุด 7.08 ม.
กินน้ำลึก 1.4 ม.
ความเร็วสูงสุด 15.5 นอต,ความเร็วมัธยัสถ์ 12 นอต
รัศมีทำการที่ 12 นอต 6,087 ไมล์
กำลังพล 62 คน

อาวุธ
ปืนใหญ่อัตโนมัติ 20/70 มม.
5 กระบอก
เรือหลวงสัตกูด (H.T.M.S.SUTTAKUT)

 

ร.ล.สัตกูด เป็นเรือลำเลียงพลขึ้นบก ชั้น L.C.I ของ ท.ร.ไทย

ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา ในปี 2490 โดยชื่อเดิมคือเรือ L.C.I

739 โดยในช่วงแรกของการประจำการนั้น ใช้ หมายเลข 2 อยู่หลายสิบปี

จนในระหว่าง 2530-2540 จึงได้เปลี่ยนเป็นหมายเลข 742

และได้รับการดัดแปลงอาวุธอีกหลายครั้ง

โมเดลแนะนำ

- เรซิ่น ร.ล.สัตกูด ขนาด 1/700 ยี่ห้อพญานาค

เหมาะสำหรับโมเดลเลอร์ที่มีประสบการณ์ในเรื่องการขัด การใช้แอร์บรัช รวมทั้งสามารถที่จะประกอบได้ และถ้าต้องการความสวยงามเพ่ิมขึ้นควรมีความสามารถในด้านติดโฟโต้เอช, การทำสายอากาศด้วยการยืดพลาสติก