ร้านค้าออนไลน์    

คุณลักษณะ :
ข้อมูลจำเพาะ
ประเภท : เรือฟริเกต
ความยาว 120.5 ม.
ความกว้าง 13.7 ม.
กินน้ำลึก 6 ม. ,
ระวางขับน้ำ : ปกติ 2,800 ตัน
เต็มที่ 2,985 ตัน,
ความเร็วสูงสุด 32 น๊อต
ความเร็วมัธยัสถ์ 18 น๊อต,
รัศมีทำการ 4,000 ไมล์ ,
เครื่องจักร : ดีเซล 44,250 แรงม้า,
กำลังพล 184 นาย

อาวุธ
ปืนใหญ่อัตโนมัติ 5/54 นิ้ว 1 กระบอก,
ป.ต.อ.37 มม. 2 แท่นคู่ 4 กระบอก ,
จรวดนำวิถีพื้นสู่พื้น ฮาร์พูน 2 แท่น 8 ท่อยิง,
เป้าลวง 2 แท่น 26 ท่อยิง,
ท่อตอร์ปิโดแฝดสามปราบเรือดำน้ำ 6 ท่อยิง ,
เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ 1 ลำ ,
จรวดนำวิถีพื้นสูอากาศซีสแปร์โร่ ท่อยิงแนวตั้ง MK41 1 แท่น 8 ท่อยิง
( ยังไม่ติดตั้ง )
เรือหลวงนเรศวร (H.T.M.S.NARESUAN)

 

เรือหลวงนเรศวร เป็นเรือฟริเกตติดอาวุธนำวิถีรุ่นใหม่ แห่งราชนาวีไทย

ในยุคที่ไทยได้เปลี่ยนกองทัพเรือชายฝั่งไปสู่กองเรือนำลึก ( Deep Blue

Sea ) เรือชั้นนี้ได้รับการต่อเรือชั้นนี้จากประเทศจีน โดยขยายแบบจากเรือ

ชั้นเจียงหูกองทัพเรือจีน ด้วยการร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทยและ

อู่ต่อเรือจงหัวของจีน ในการออกแบบเรือชั้นนี้ใหม่ ได้รหัสว่า Project F25T

ซี่งกำหนดให้ติดตั้งระบบอาวุธผสมระหว่างจีนและทางตะวันตก เช่น ปืนใหญ

5 นิ้ว MK 45, การใช้เครื่องยนต์ CODOG เป็นต้น เรือชั้นนี้ได้รับการออกแบบ

ให้ทำการรบได้ทั้ง 3 มิติ และสามารถทำความเร็วได้ถึง 32 น๊อต สูงกว่าเรือ

ลำอื่นในกองทัพเรือไทย เรือชั้นนี้ได้รับคำชมในการออกแบบตัวเรือได้

สวยงาม รวมทั้งคำนึงถึงการลดการสะท้อนเรดาห์ อันเป็นหลักในการออกแบบ

เรือสมัยใหม่

โมเดลแนะนำ

- เรซิ่น ร.ล.นเรศวร ขนาด 1/700 ยี่ห้อพญานาค

เหมาะสำหรับโมเดลเลอร์ที่มีประสบการณ์ในเรื่องการขัด การใช้แอร์บรัช รวมทั้งสามารถที่จะประกอบได้ และถ้าต้องการความสวยงามเพ่ิมขึ้นควรมีความสามารถในด้านติดโฟโต้เอช, การทำสายอากาศด้วยการยืดพลาสติก