ร้านค้าออนไลน์    

คุณลักษณะ :
ข้อมูลจำเพาะ Coast Defend Ship
ระวางขับน้ำ 1,400 ตัน
ความยาวตลอดลำ 85 ม.
ความกว้างสุด 10.5 ม.
กินน้ำลึก 37 ม.
ความเร็วสูงสุด 14 นอต,
ความเร็วมัธยัสถ์ 8 นอต
รัศมีทำการที่ 8 นอต,16,100 ไมล์
กำลังพล 173 คน

อาวุธ
ปืนใหญ่ 120/45 กระบอก
ตอร์ปิโด 450 ม.ม. ท่อคู่ 2 แท่น
ท่อยิงลูกระเบิดน้ำลึก type 80 2 ท่อ
รางทิ้งทุนระเบิด type 70/80 2 ราง(6ลูก)
ป.ต.อ.medsen 20 มม.แท่นคู่ 1 แท่น
พาราเวนกวาดทุ่นระเบิด แบบ S type 2 ชุด
เครื่องบินทะเล ร.น. 1 1 ลำ
เรือหลวงแม่กลอง (H.T.M.S.MAEKLONG)

 

ร.ล.แม่กลองเป็นเรือรบที่ประจำการนานที่สุดในกองทัพเรือไทยมีประวัติการ

ใช้งานเป็นเวลานานเกือบ 60 ปี ( ปี พ.ศ.2480-2539 ) เริ่มวางกระดูกงูเป็น

ครั้งแรกเมื่อ 24 ก.ค. 2479และทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำเมื่อ 27 พ.ย.

ปีเดียวกัน ต่อมาจึงทำพิธีขึ้นประจำการเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2480 และรับ

ใช้ชาติต่อมาเป็นเวลายาวนานถึง 59 ปีจึงปลดระวางประจำการในวันที่

25 ก.ค. 2539 และได้รับการอนุรักษ์เป็นพิพิธภัณฑ์ ร.ล.แม่กลองต่อไป

ร.ล.แม่กลองเป็นเรือรบลำแรกของกองทัพเรือไทยที่สามารถนำ

อากาศยานไปด้วยได้ ซึ่งสร้างความภาคภูมิให้กับกองทัพเรือไทยเป็น

อันมาก ในยุคที่ชาติอื่นในภูมิภาคนี้ยังเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก

โมเดลแนะนำ

- เรซิ่น ร.ล.แม่กลอง ขนาด 1/700 ยี่ห้อพญานาค

เหมาะสำหรับโมเดลเลอร์ที่มีประสบการณ์ในเรื่องการขัด การใช้แอร์บรัช รวมทั้งสามารถที่จะประกอบได้ และถ้าต้องการความสวยงามเพ่ิมขึ้นควรมีความสามารถในด้านติดโฟโต้เอช, การทำสายอากาศด้วยการยืดพลาสติก