ร้านค้าออนไลน์    

คุณลักษณะ :
ข้อมูลจำเพาะ
ระวางขับน้ำเต็มที่ 2,270 ตัน
ความยาว 105.5 เมตร
ความกว้าง 12.75 เมตร ความเร็วสูงสุด 28 น๊อต
กำลังพล 152 คน

อาวุธ
จรวดนำวิถีพื้นสู่พื้น แบบเอ๊กโซเซต MM 40 2 แท่นคู่ , จรวดนำวิถีพื้นสู่อากาศ ( SAM ) ระบบท่อยิงแนวตั้ง ( VLS ) แบบ Seawolf จำนวน 16 ท่อยิง 1 ชุด ปืนใหญ่ 57 มม.จำนวน 1 แทน ปืนใหญ่อัตโนมัติ 30 ม.ม.จำนวน 2 แท่น
ตอร์ปิโดแบบ 3 ท่อยิง 2 แท่น เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ 1 ลำ
เรือฟริเกตติดอาวุธนำวิถีเจบัท (RMN Jebat)

 

เรือเจบัท ( RMN Jebat 29 ) หรือชื่อเต็มว่า The Kapal DiRaja Jebat

เป็นเรือฟริเกตติดอาวุธนำวิถี ที่ทันสมัยของกองทัพเรือมาเลเซีย

ต่อที่อู่ GEC- Yarro , Glasgow ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ BAE

ตามแบบ Frigate 2000 design โดยเรือในชั้นนี้มี 2 ลำ ซึ่งอีกลำหนึ่งชื่อ

Kapal DiRaja Likeu เรือเจบัทเป็นเรือฟริเกตเบาที่มีความทันสมัยทั้งในด้าน

ระบบตรวจจับและระบบอาวุธ และยังสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ปราบ

เรือดำน้ำแบบลิงซ์ได้อีก 1 ลำ จึงเป็นเรือที่เป็นความภาคภูมใจของ

ชาวมาเลเซียเป็นอย่างยิ่ง

โมเดลแนะนำ

- เรซิ่น เรือฟริเกตติดอาวุธนำวิถีเจบัท ขนาด 1/700 ยี่ห้อพญานาค

เหมาะสำหรับโมเดลเลอร์ที่มีประสบการณ์ในเรื่องการขัด การใช้แอร์บรัช รวมทั้งสามารถที่จะประกอบได้ และถ้าต้องการความสวยงามเพ่ิมขึ้นควรมีความสามารถในด้านติดโฟโต้เอช, การทำสายอากาศด้วยการยืดพลาสติก