เครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า
VERSION 1. / P-3C "Orion"

สเกล 1/72    โดย Narupol