เครื่องบินโจมตี RA 5 C "Vigilante"

สเกล 1/48 โดย B_R