เครื่องบินขับไล่ F-4E "Phantom II"

สเกล 1/32 โดย Oishi