เครื่องบินขับไล่ F-4 J
"Showtime 100"

สเกล 1/48 โดย จ่าขวัญ