เครื่องบินขับไล่ F - 14 B
"JOLLY ROGER "

สเกล 1/48 โดย จ่าขวัญ