ชุดแต่งอุปกรณ์รถถังเยอรมัน ش 1

สเกล 1/35 ยี่ห้อ Academy