เรือลาดตระเวนหนัก CHIKUMA

สเกล 1/700 ยี่ห้อ AOSHIMA